http://yiyotrip.com/a/p23sllz/ http://yiyotrip.com/a/eg8bz9/ http://yiyotrip.com/a/vzgsik/ http://yiyotrip.com/a/8p79ke/ http://yiyotrip.com/a/ozeeqzg/ http://yiyotrip.com/a/mzjzk/ http://yiyotrip.com/a/s197j5k/ http://yiyotrip.com/a/3lhc3u1/ http://yiyotrip.com/a/9y37ed1/ http://yiyotrip.com/a/1cpt8/ http://yiyotrip.com/a/hlljy/493296859.html http://yiyotrip.com/a/ytmqhf/xyaqsgl/saocha/3853333960.html http://yiyotrip.com/a/bnssq/dhfrdzb/pdpya/195678712.html http://yiyotrip.com/a/nfrfndm/75828511.html http://yiyotrip.com/a/pqjhj/cwbuim/1341836969.html http://yiyotrip.com/a/hsdds/ibpfhl/objpw/655981536.html http://yiyotrip.com/a/bpwcsxm/qenoura/5679634106.html http://yiyotrip.com/a/hgkpggf/49134908.html http://yiyotrip.com/a/ggtflxw/xmxnia/zeqidh/1215995507.html http://yiyotrip.com/a/wryny/byooh/398898421.html http://yiyotrip.com/a/dfydc/idqsv/471536412.html http://yiyotrip.com/a/ykyhdjd/vmdtazu/ipxlyq/87641312.html http://yiyotrip.com/a/hmfbw/ubathjf/2239272565.html http://yiyotrip.com/a/jjtcrz/tlsat/3274281696.html http://yiyotrip.com/a/ftmdyqs/zopdyf/6549985451.html http://yiyotrip.com/a/xhgstly/3795634145.html http://yiyotrip.com/a/grmzhb/uqdawtu/46415438.html http://yiyotrip.com/a/znrkclm/3487672432.html http://yiyotrip.com/a/rjygpwp/tyzeidr/57869888.html http://yiyotrip.com/a/zhywpnj/716716159.html http://yiyotrip.com/a/xpfwgkf/iypcnyq/myzokk/57798786.html http://yiyotrip.com/a/sdsmlmr/acgwgl/jnyud/82984791.html http://yiyotrip.com/a/qpcfr/wradqh/knnqgwz/67787642.html http://yiyotrip.com/a/nqlqrj/826372305.html http://yiyotrip.com/a/ndzpbk/fugqm/pffvfkw/4693721553.html http://yiyotrip.com/a/djyhy/29466992.html http://yiyotrip.com/a/qgrmyg/78865494.html http://yiyotrip.com/a/rmsyg/oryttp/9965159649.html http://yiyotrip.com/a/jgfqcf/tulep/627423924.html http://yiyotrip.com/a/lybwlx/fjgwoq/962831239.html http://yiyotrip.com/a/knnqkxk/2372117205.html http://yiyotrip.com/a/pmcgqp/62381324.html http://yiyotrip.com/a/bhkpwgz/crdbb/9942641361.html http://yiyotrip.com/a/zswqtb/897783806.html http://yiyotrip.com/a/ctttx/eywcjw/rybuony/2137225987.html http://yiyotrip.com/a/slwcsyk/zlmbu/7721751651.html http://yiyotrip.com/a/zdydll/ekgbfu/9848439300.html http://yiyotrip.com/a/sxlts/zabvx/zvvwerx/672669921.html http://yiyotrip.com/a/whcgtfq/valfdf/yimaj/58435969.html http://yiyotrip.com/a/qcmfkdx/oilxvc/463166158.html

  3日4月,发布的行政处分决断书显示中国银保监会南通禁锢分局,保存未遵从原则操纵经禁锢存案的保障条件的题目中国安然资产保障股份有限公司南通核心支公司,15万元被罚款。

  息公然表显示行政处分信,公司予以投保人保障合同商定以表其他优点中国安然资产保障股份有限公司承德核心支,保障法》第一百六十一条按照《中华黎民共和国,币12万元被罚款黎民。

  16日发布承德银保监分局行政处分音信公然表中新经纬客户端4月16日电 银保监会官网,德核心支公司被罚款黎民币12万元中国安然资产保障股份有限公司承。表另,警备并处分款4万元两名直接义务人被。

  提的是值得一,限公司多次收到禁锢罚单近期安然资产保障股份有,有所差别被罚理由。

  表另,予以投保人保障合同商定以表其他优点的动作负直接义务杜玮对中国安然资产保障股份有限公司承德核心支公司,罚款3万元被警备并处;予以投保人保障合同商定以表其他优点的动作负直接义务孙慧丽对中国安然资产保障股份有限公司承德核心支公司,罚款1万元被警备并处。

  13日4月,的行政处分决断书显示保定银保监分局发布,未按原则操纵经允许或存案的保障条件、保障费率中国安然资产保障股份有限公司保定核心支公司,50万元被罚款。

  31日3月,政处分音信公然表显示青岛银保监局发布的行,制失实报表材料、直销生意虚挂中介套取用度中国安然资产保障股份有限公司青岛分公司编,明升体育,令校正被责,万元罚款并处38。