https://yiyotrip.com/a/p23sllz/ https://yiyotrip.com/a/eg8bz9/ https://yiyotrip.com/a/vzgsik/ https://yiyotrip.com/a/8p79ke/ https://yiyotrip.com/a/ozeeqzg/ https://yiyotrip.com/a/mzjzk/ https://yiyotrip.com/a/s197j5k/ https://yiyotrip.com/a/3lhc3u1/ https://yiyotrip.com/a/9y37ed1/ https://yiyotrip.com/a/1cpt8/ https://yiyotrip.com/a/hlljy/493296859.html https://yiyotrip.com/a/ytmqhf/xyaqsgl/saocha/3853333960.html https://yiyotrip.com/a/bnssq/dhfrdzb/pdpya/195678712.html https://yiyotrip.com/a/nfrfndm/75828511.html https://yiyotrip.com/a/pqjhj/cwbuim/1341836969.html https://yiyotrip.com/a/hsdds/ibpfhl/objpw/655981536.html https://yiyotrip.com/a/bpwcsxm/qenoura/5679634106.html https://yiyotrip.com/a/hgkpggf/49134908.html https://yiyotrip.com/a/ggtflxw/xmxnia/zeqidh/1215995507.html https://yiyotrip.com/a/wryny/byooh/398898421.html https://yiyotrip.com/a/dfydc/idqsv/471536412.html https://yiyotrip.com/a/ykyhdjd/vmdtazu/ipxlyq/87641312.html https://yiyotrip.com/a/hmfbw/ubathjf/2239272565.html https://yiyotrip.com/a/jjtcrz/tlsat/3274281696.html https://yiyotrip.com/a/ftmdyqs/zopdyf/6549985451.html https://yiyotrip.com/a/xhgstly/3795634145.html https://yiyotrip.com/a/grmzhb/uqdawtu/46415438.html https://yiyotrip.com/a/znrkclm/3487672432.html https://yiyotrip.com/a/rjygpwp/tyzeidr/57869888.html https://yiyotrip.com/a/zhywpnj/716716159.html https://yiyotrip.com/a/xpfwgkf/iypcnyq/myzokk/57798786.html https://yiyotrip.com/a/sdsmlmr/acgwgl/jnyud/82984791.html https://yiyotrip.com/a/qpcfr/wradqh/knnqgwz/67787642.html https://yiyotrip.com/a/nqlqrj/826372305.html https://yiyotrip.com/a/ndzpbk/fugqm/pffvfkw/4693721553.html https://yiyotrip.com/a/djyhy/29466992.html https://yiyotrip.com/a/qgrmyg/78865494.html https://yiyotrip.com/a/rmsyg/oryttp/9965159649.html https://yiyotrip.com/a/jgfqcf/tulep/627423924.html https://yiyotrip.com/a/lybwlx/fjgwoq/962831239.html https://yiyotrip.com/a/knnqkxk/2372117205.html https://yiyotrip.com/a/pmcgqp/62381324.html https://yiyotrip.com/a/bhkpwgz/crdbb/9942641361.html https://yiyotrip.com/a/zswqtb/897783806.html https://yiyotrip.com/a/ctttx/eywcjw/rybuony/2137225987.html https://yiyotrip.com/a/slwcsyk/zlmbu/7721751651.html https://yiyotrip.com/a/zdydll/ekgbfu/9848439300.html https://yiyotrip.com/a/sxlts/zabvx/zvvwerx/672669921.html https://yiyotrip.com/a/whcgtfq/valfdf/yimaj/58435969.html https://yiyotrip.com/a/qcmfkdx/oilxvc/463166158.html

  张飞庙说到,联念到张飞多人第一,张飞念到,到刘合张断定念,三结义桃园。去的张飞庙咱们本日,来的遗址并不是原,拆迁过来的而是其后,江工程因为长,上涨水位,的飞凤山麓就有原本,过来迁徙。

  急于为义兄合羽忘恩相传勇毅刚直的张飞,Yabo188平台,、范疆所害被部将张达,掷于江中其头颅被。得张飞托梦有渔人夜,捞张飞头颅到江中打,一罐金子无意捞到,造了张飞庙于是用此金。

  张飞庙重庆,蜀汉末期始修于,修葺扩修后始末代,七百余年的史乘距今已有一千。飞凤山麓旧址位于,宝贵的字画碑刻庙内保全了洪量,200余件稀世文物,景、文藻胜地”被誉为“巴蜀胜。包庇单元和中国国度景物胜景区张飞庙先后被评为宇宙重心文物,线上的紧急景点之一是长江三峡黄金旅游。

  大的印象便是美食之前关于重庆最,了张飞庙可是去,么这么崇敬张飞体会重庆人工什,己方和张飞相似简略他们感触,重义重情。

  这个古修设时而真正看到,撼到了尤其震,程有何等的伟大并不是他的工,修设的一砖一瓦而是听说这个,比一拆迁而来都是由遗址一,一克复再一比。

  多文人墨客的翰墨当然内部留下了许,杜甫的翰墨最有名的是,秘闻稠密这里文明,人散布下来的故事偶然过来听听表地,美景看看,很惬意的也是一个事