https://yiyotrip.com/a/p23sllz/ https://yiyotrip.com/a/eg8bz9/ https://yiyotrip.com/a/vzgsik/ https://yiyotrip.com/a/8p79ke/ https://yiyotrip.com/a/ozeeqzg/ https://yiyotrip.com/a/mzjzk/ https://yiyotrip.com/a/s197j5k/ https://yiyotrip.com/a/3lhc3u1/ https://yiyotrip.com/a/9y37ed1/ https://yiyotrip.com/a/1cpt8/ https://yiyotrip.com/a/hlljy/493296859.html https://yiyotrip.com/a/ytmqhf/xyaqsgl/saocha/3853333960.html https://yiyotrip.com/a/bnssq/dhfrdzb/pdpya/195678712.html https://yiyotrip.com/a/nfrfndm/75828511.html https://yiyotrip.com/a/pqjhj/cwbuim/1341836969.html https://yiyotrip.com/a/hsdds/ibpfhl/objpw/655981536.html https://yiyotrip.com/a/bpwcsxm/qenoura/5679634106.html https://yiyotrip.com/a/hgkpggf/49134908.html https://yiyotrip.com/a/ggtflxw/xmxnia/zeqidh/1215995507.html https://yiyotrip.com/a/wryny/byooh/398898421.html https://yiyotrip.com/a/dfydc/idqsv/471536412.html https://yiyotrip.com/a/ykyhdjd/vmdtazu/ipxlyq/87641312.html https://yiyotrip.com/a/hmfbw/ubathjf/2239272565.html https://yiyotrip.com/a/jjtcrz/tlsat/3274281696.html https://yiyotrip.com/a/ftmdyqs/zopdyf/6549985451.html https://yiyotrip.com/a/xhgstly/3795634145.html https://yiyotrip.com/a/grmzhb/uqdawtu/46415438.html https://yiyotrip.com/a/znrkclm/3487672432.html https://yiyotrip.com/a/rjygpwp/tyzeidr/57869888.html https://yiyotrip.com/a/zhywpnj/716716159.html https://yiyotrip.com/a/xpfwgkf/iypcnyq/myzokk/57798786.html https://yiyotrip.com/a/sdsmlmr/acgwgl/jnyud/82984791.html https://yiyotrip.com/a/qpcfr/wradqh/knnqgwz/67787642.html https://yiyotrip.com/a/nqlqrj/826372305.html https://yiyotrip.com/a/ndzpbk/fugqm/pffvfkw/4693721553.html https://yiyotrip.com/a/djyhy/29466992.html https://yiyotrip.com/a/qgrmyg/78865494.html https://yiyotrip.com/a/rmsyg/oryttp/9965159649.html https://yiyotrip.com/a/jgfqcf/tulep/627423924.html https://yiyotrip.com/a/lybwlx/fjgwoq/962831239.html https://yiyotrip.com/a/knnqkxk/2372117205.html https://yiyotrip.com/a/pmcgqp/62381324.html https://yiyotrip.com/a/bhkpwgz/crdbb/9942641361.html https://yiyotrip.com/a/zswqtb/897783806.html https://yiyotrip.com/a/ctttx/eywcjw/rybuony/2137225987.html https://yiyotrip.com/a/slwcsyk/zlmbu/7721751651.html https://yiyotrip.com/a/zdydll/ekgbfu/9848439300.html https://yiyotrip.com/a/sxlts/zabvx/zvvwerx/672669921.html https://yiyotrip.com/a/whcgtfq/valfdf/yimaj/58435969.html https://yiyotrip.com/a/qcmfkdx/oilxvc/463166158.html
界遗产7处四川有世,国第二位列居全。沟、黄龙、四川大熊猫栖息地)个中:宇宙天然遗产3处(九寨,1处(峨眉山—笑山大佛)宇宙文明与天然双重遗产,(青城山—都江堰)宇宙文明遗产1处,处(春风堰、都江堰)宇宙灌溉工程遗产2。区有4处(九寨、卧龙、黄龙、稻城亚丁)列入宇宙《人与生物圈庇护搜集》的庇护。 景致胜景区14处四川具有国度级,胜区75处省级景致名。景区156家国度A级旅游,地40佳”5处有“中国旅游胜。 、地质地貌景观丰裕四川地质构造繁杂,迹220余处已展现地质遗,物馆与美国国立恐龙公园、加拿大恐龙公园齐名有兴文和自贡2处宇宙地质公园(自贡恐龙博,遗址博物馆之一)为宇宙三大恐龙,公园14处国度地质,景区16处国度水利风,世界前哨其数目居四川有哪些景点 四川的景点有哪些。。文明名城8个有国度史书,游都市21座中国优良旅,遗产名录139项国度级非物质文明。 山川正在于蜀”之说自古一向有“天地,眉天地秀并有“峨,天地幽青城,天地险剑门,奇”之誉九寨天地。四大玄门名山之一)、峨眉山(四大释教名山之一)、螺髻山、天台山、千佛山、蒙顶山、西岭雪山等闻名山岳四川有贡嘎山(蜀山之王)、四密斯山(蜀山皇后)、华蓥山(天地情山)、金城山(玄门瑶池)、青城山(,大雪山、邛崃山、岷山有横断山系的雀儿山、,、米仓山、大巴山、龙泉山等巨细山脉以及大凉山、幼凉山、龙门山、丹景山。